Hajalan vastustaja hukassa?

Tänään saatiin uusin käänne Hajala- saagaan, kun opetuslautakunta päätti uudestaan aloittaa remontin päiväkotirakennukseen. Kerron tässä hieman omia ajatuksiani asiaan.

Minua häiritsee kovasti julkista keskustelua leimaava vastakkain asettelu tämän asian ympärillä. Uskallan väittää, että kaikki tähän asiaan vaikuttaneet tekevät päätöksiään ja toimiaan Hajalan lasten parhaaksi. On mielestäni kiistatonta, että tämän prosessin aikana on tapahtunut virheitä virkamiesten toimesta, mutta parhaansa hekin tekevät.

Tämän päiväisen OPLA:n päätöksen jälkeen minulla on toivomus. Voitaisiinko viimeinkin puhaltaa yhteen hiileen? OPLA otti tietoisen riskin vanhan rakennuksen kanssa uudistaen korjauspäätöksen ja kyseenalaistaen AVI:n päätöksen. Ratkaisu on odotettu, rohkea ja vilpittömästi Hajalan lasten sekä huoltajien parasta ajatteleva. Voihan olla niin, ettei korjaus onnistu, eikä rakennusta todeta enää käyttökelpoiseksi, mutta on tässä kaupungissa enemmänkin rahaa hassattu epäonnistuneisiin korjauksiin, joten tilanne ei olisi katastrofi.

Haluan myöskin avata monen kokoomuslaisen ajattelua tästä asiasta. Virkamiesvalmistelussa on selkeästi ollut puutteita prosessin aikana, mutta perusajatus päiväkotirakennuksesta on ollut oikea. Tila kaipaa päivittämistä ja nykyisen voimassaolevan strategian mukaan tilan kunnostaminen ei ole perusteltua.  Kaupungilla on käynnissä strategiatyö ja oppimisympäristöselvitys, jossa minä ainakin toivon, että Hajalan roolia tullaan korostamaan kasvualueena. Turussa on tarjolla työpaikkoja, joten Hajalaan tarvitaan houkuttelevia tontteja ja hyvät palvelut lapsiperheille. En pitäisi ollenkaan mahdottomana ajatuksena uuden päiväkodin löytämistä tai rakentamista Hajalaan prosessin seurauksena. Ymmärrän erittäin hyvin kolmen OPLA:n jäsenen äänestyspäätöksen tässä asiassa ja arvostan todella myös tätä näkemystä.

Oma näkemykseni yleisesti on se, että lapsia ja nuoria ei pidetä varsinkaan huonon sisäilman kohteissa. En olisi uskaltanut ottaa OPLA:n tavoin riskiä Hajalan päiväkotirakennuksessa tietäen hyvin sen, että palveluverkossamme toimitaan paljon huonommissakin olosuhteissa. Toivon, että korjaukset onnistuvat hyvin ja rakennuksesta tulisi vielä käyttökelpoinen viranomaistenkin silmissä. Tämähän on lähidemokratiaa parhaimmillaan.

Kaikkein eniten arvostan Hajalan vanhempien toimintaa asiassa. Tunteja laskematta olette tuoneet esiin näkemyksiänne päiväkodin tulevaisuudesta. Olette saaneet, minun mielestäni syyttä suotta, kuraa niskaan valtakunnallista mediaa myöten, mutta se ei ole asiallista vaikuttamista estänyt. Vaikka olenkin ilmeisesti jonkin verran eri mieltä itse asiasta kanssanne, niin se asia on varma, että TE ajattelette kaikkein eniten omien lapsienne parasta.

 

Avoin kirje Lounais-Suomen aluehallintoviraston Opetus- ja kulttuuritoimen johtajalle

Hei!

Olen saanut viime päivinä lukuisia yhteydenottoja kaupunginvaltuutetun roolissa Hajalan päiväkodin tilanteeseen liittyen huolestuneilta kuntalaisilta.  Erityisenä huolenaiheena on ollut viranomaistoiminta asiaan liittyen. Haluaisin esittää muutaman kysymyksen aluehallintoviraston toimintaan liittyen, jotka häiritsevät kuntalaisten oikeustajua. Tiedostan myös sen, että varsinainen kirjallinen päätös käsittelyyn liittyen ei ole vielä perusteluineen saapunut.

TAUSTAA

Opetuslautakunta sai päätettäväkseen Hajalan päiväkotia koskevan lakkautusesityksen 24.10. kokouksessaan. Opetuslautakunta päätti palauttaa esityksen uudelleen valmisteluun ja edellytti välittömiä korjaustoimenpiteitä päiväkodin puutteiden korjaamiseksi. Tärkein peruste tähän päätökseen oli pöytäkirjan mukaan päiväkodin huoltajilta saatu palaute. Aktiivinen kyläyhdistys oli myös lupautunut osallistumaan mahdollisiin korjaustoimiin talkoovoimin. Itse esityksen perusteet olivat kaupungin strategian mukaiset ja tukivat viranomaislausuntoja. Esitys vaikutti myös hyvin valmistellulta. Demokraattisesti valitut päättäjät tekivät kuitenkin valintansa. Terveystarkastaja oli antanut määräajaksi puutteiden korjaamiselle 31.12.2017. Kaikki päätökseen ja valmisteluun osallistuneet tekivät mielestään oikean ratkaisun lasten parasta ajatellen. Yksi yksityiskohta häiritsee lakkautuksen valmistelussa kuntalaisia. 16.10. vanhempainillassa oli ohjeistettu tietojeni mukaan kertomaan lapsille heti kotona päiväkodin sulkemisesta. Tämä ohje vaikuttaa hätiköidyltä.

Päätöksen jälkeen asiaa puitiin julkisuudessa. 4.11. Kaksi viranhaltijaa kertoivat mahdollisuudesta hallintopakkokeinojen käyttöön terveydensuojeluviranomaisten toimesta. Asia tuntuu erikoiselta, koska terveystarkastaja oli antanut korjauskehotuksia eikä – määräyksiä, jolloin pakkokeinojen määrääminen ei olisi ollut mahdollista. Myöhemmin selvisi, että viranhaltijoilla oli tieto terveystarkastajan yhteydenotosta aluehallintovirastoon mielipidekirjoituksen yhteydessä.

ALUEHALLINTOVIRASTON ROOLI
Aluehallintoviraston astuessa kuvaan monen kuntalaisen käsityskyky tilanteesta katoaa. Terveystarkastaja ottaa aluehallintovirastoon yhteyttä osittain virheellisin tiedoin. AVI tekee tarkastuksen päiväkotiin ja määrää välittömän toimintakiellon perustellen päätöstä osittain terveystarkastajan toimittamiin virheellisiin tietoihin perustuen. Asiasta ”irvaillaan” valtakunnallisia medioita myöten saattaen erityisesti päiväkotilasten vanhemmat omituiseen valoon.
Toimiiko AVI itse oikeudellisesti, kun huomaa saaneensa virheellistä tietoa viranomaiselta vai edellyttäisikö se kuntalaisen tekemää valitusta?
Tarkasteleeko AVI itse päätöstä uudelleen, kun huomaa virheen tapahtuneen? Julkisuudessa esitettyjen tietojen perusteella terveystarkastajan yhteydenotossa oli esitetty virheellinen tieto päiväkodin perustamiseen liittyvien terveysviranomaisten lausuntojen puuttumisesta. Tätä virheellistä tietoa käytettiin olennaisena perusteluna päätökselle.

Minulla oli ilo ja kunnia muutama vuosi sitten osallistua koulutukseesi hyvän hallinnon periaatteisiin liittyen. Miten aluehallintovirasto toimii itse, jos huomaa rikkoneensa hyvän hallinnon oikeusperiaatteita(HaL 6§) vähintäänkin viranomaisen oikeellisuuden ja virheettömyyden vaatimuksen osalta?

Kirjoitan tämän kirjeen, koska toivon, että luottamus virkamiesten toimintaan ei kokisi suurta inflaatiota täällä Salon suunnassa. Uskon, että kaikki asiassa toimineet viranhaltijat ovat toimineet parhaansa mukaan lasten etu mielessä. Prosessin aikana on kuitenkin tapahtunut selkeitä virheitä ja niistä olisi varmasti opittavaa itse kullakin. Onko aluehallintovirasto koskaan ennen välittömästi sulkenut yksikköä, jonka käyttäjät ovat tyytyväisiä palveluun…

Olennaiset kysymykset, joihin olisi tärkeää saada vastaukset ovat seuraavat:
Terveystarkastaja oli antanut korjauskehoitukset 31.12. mennessä. Mitkä perusteet saivat aluehallintoviraston sulkemaan päiväkodin välittömällä toimenpiteellä terveystarkastajan näkemyksestä poiketen?
Miten aluehallintovirasto käsittelee ja tiedottaa virheistä oman viranomaistoiminnan yhteydessä?

Ymmärrän hyvin monen näkemyksen siitä, että Aluehallintoviraston tarkastus Saloon oli todella tarpeellinen, mutta lyhintä reittiä tasan 13 km väärään kohteeseen.

Ystävällisin terveisin,
Arttu Karhulahti
kaupunginvaltuutettu, Salo

 

 

Uskelan koulu… – next?

Olen iloinen siitä, että nyt näitä meidän kouluja tutkitaan ja ongelmia löydetään jo ennen kuin tilanne on katastrofaalinen. Toki kaikkien kohteiden kanssa ei ole näinkään toimittu. Omaan silmääni pisti uutisessa jo tutuksi tullut asia. Kun ilmanvaihto on laitettu päälle, niin ongelmat ovat selvästi helpottaneet.

Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa kävi ilmi, että rakennusten ilmanvaihtoja ei laiteta vieläkään 24/7 päälle. Perusteluja oli monenlaisia. Tärkein tietysti raha, mutta myös se, että joissakin kohteissa koneet ovat niin vanhoja, ettei niitä pystytä säätää, jolloin kynnys on todella korkealla pitää kone jatkuvasti päällä. Positiivinen viesti oli se, että järjestetään kokeilujakso muistaakseni seitsemän koulun ja päiväkodin voimin, jossa ilmastointi pidetään päällä ja katsotaan paljonko kustannuksia tulee lisää.

Kaupungin suhtautuminen sisäilmaongelmiin on muuttunut huomattavasti muutamassa vuodessa. Keskustelukulttuuri kaupungin imagon ympärillä oli rakennettu sellaiseksi, että virkamiehiä juoksutettiin kaupungintalolle ”puhutteluihin” mikäli nämä olivat tuoneet esiin puutteita palveluverkossa. Ei siis ihme, että vaikka nykyään uskaltaa jo puhua asioista, niin moni vaikenee. Sain ohjeen uutena rehtorina muutama vuosi sitten kollegalta. ”Tulet huomaamaan hyvin lyhyessä ajassa, että on vaan parempi pitää suunsa kiinni.”

Mitä tämän vaikenemisen aikakautena sitten oikein tapahtui palveluverkossa? Talouden romahtamisen johdosta tehtiin paniikkisäästöjä. Varsinkin reuna- alueiden kiinteistöissä vietiin kiinteistönhoito ”häpeälliselle” tasolle. Talonmiehet pois, huolto minimiin, siivous mahdollisimman vähälle ja kaiken kukkuraksi ilmanvaihtoa mahdollisimman vähän.

Nyt on kuitenkin alkanut uusi ajanjakso. Ongelmiin puututaan, reagoidaan nopeastikin, niistä puhutaan ja sisäilmaoireilijatkin otetaan tosissaan ainakin suurimmassa osassa joukkoja.

Kaupungin tiedotuslinja sisäilma- asioissa on erikoinen. Periaatteessa tiedotetaan aina ensin esim. Koulujen osalta vanhempia ja koulun työntekijöitä. Mutta tiedottaminen tapahtuu vasta, kun on selkeät tutkimusperäiset ongelmat löydetty. Oireilut ovat saattaneet jatkua vuosikausia ja empiirisesti tulokset eivät ole kenellekään yllätys. Sinänsä kaupunki toimii ihan oikein tiedotuksessa, koska ei ole mitään tiedotettavaa ennen tutkimustulosta. Mikä tässä siis on vikana?

No tietysti se, että kaupungin tulisi tehdä kiinteistöjen osalta säännöllistä tutkimusta käyttäjien hyvinvointiin ja työskentelyolosuhteisiin liittyen. Tällaiset tutkimustulokset ovat koosteena julkisia ja jokainen asiasta kiinnostunut voisi tehdä omia johtopäätöksiään asiasta. On todella erikoista, ettei tällaista hyvinvointiohjelmaa ole vielä saatu aikaiseksi. Uskoisin, että ongelmiin päästäisiin käsiksi huomattavasti nopeammin.

Työttömyys vähenee ”väärällä” tavalla

Tilastot kertovat paljon hyvät ystävät. On ilahduttavaa, että Salon työttömyys on laskenut kuluvan vuoden aikana hurjasti. Työmarkkinoiden osalta Salon tilanne paranee kovaa vauhtia. Avoimia työpaikkoja on enemmän kuin pitkään aikaan. Voitaneen sanoa, että Salo on päässyt mukaan Varsinais- Suomen talouden kasvun imuun.

img_0070.pngTyöttömien määrä on vähentynyt prosentuaalisesti todella paljon.

IMG_0075Onhan se todettava, että työttömyys laskee ja lujaa. Suunta on kerrassaan erinomainen. Yrityssalon raportissa käy myös hyvin ilmi se, että työpaikkoja on Salossa haettavana enemmän kuin aikoihin.

IMG_0076Sitten niihin huonoihin uutisiin. Työvoiman määrä on alkuvuodesta laskenut 368 henkilöllä. Tämä tarkoittaa sitä, että veropohjamme kapenee kovaa vauhtia. Kaupungin asukasluku on tippunut syyskuun loppuun mennessä hurjasti 526 henkilöllä. Ihmisiä muuttaa työn perässä ja väkiluku laskee. Mukaan lähtee perhe ja huolestuttava väestörakenteen kehitys jatkuu.

Väkiluvun kehitysIMG_0079

IMG_0081Oheiset kuviot kertovat karulla tavalla tämän hetken suurimmat haasteet. Perheitä muuttaa pois työn perässä. Tilanne on erittäin vaikea palveluverkkomme suhteen. Voisi sanoa, että lasten määrä vähenee räjähdysmäisesti. Vanhusten määrä on sen sijaan kasvanut lukumääräisestikin. Vanhuspalveluihin tulisi satsata lisää. Jokainen kuntapolitiikkaa seurannut tietää kuinka hankalaa on tehdä palvelurakennemuutoksia.

Paavon kautta pääsee muuten aika hyvin tutustumaan postinumeroittain alueellisiin  rakenteisiin Salon sisällä. Tiedot päivittyvät parin vuoden viiveellä. Hyvä niin, koska syntyvyystilastot olisivat reaaliaikaisina surullista luettavaa muutamien alueiden kannalta.

IMG_0083

Oheisilla kuvioilla on varmasti suuri merkitys, kun oppimisympäristöselvitystä tekevä työryhmä pohtii palveluverkon tulevaisuutta.

Meillä on siis suuri ongelma käsissämme. Salo ei ole tällä hetkellä vetovoimainen kaupunki. Tarvitaan kollektiivista asukasmarkkinointia, jossa jokaisella kaupunkilaisella on oma roolinsa. Työpaikat on varmasti paras tapa saada uusia Salolaisia, mutta oma merkityksensä on kiistatta myös toimivalla palveluverkolla.

Bussi ilman matkustajaa!

Tiistaisessa kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa (24.10.) tehtiin erittäin merkittävä päätös siirtymisestä käytännössä  markkinaehtoisesta joukkoliikenteestä kaupungin järjestämään. Tavoitteena on tietenkin saada tämä Salon joukkoliikenteeseensä liittyvä murhenäytelmä päättymään. Siirtymäaika on kuitenkin pitkä ja muutos tapahtuu päätöksen mukaan kesäkuun 2019 alussa.

Tässä hieman perusteluja miksi nykyinen tilanne koetaan erittäin ongelmalliseksi kaupungin kannalta ja tähän ratkaisuun päädyttiin. Alun perin kaupunginhallitus teki päätöksen siirtymisestä markkinaehtoiseen malliin perustuen siihen, että suurin osa liikenteestä järjestyisi markkinoiden toimesta ja vain pieni osa vuoroista jäisi kaupungin ostoliikenteen täydennettäväksi. Kuinka onkaan käynyt? Yrittäjät ovat irtisanoneet kaikki kannattamattomat linjat, joita on nyt kaupungin ostoliikenteen varassa 2/3 kaikista vuoroista ja jättäneet kannattavat linjat itselleen järjestettäväksi. Kustannukset ovat karanneet käsistä kaupungin kannalta ja lippujen hinnat ovat nousseet asiakkaan näkökulmasta.

Muutos siirtymisestä pitää sisällään yrittäjien reittilupien irtisanomisen jäljellä olevien vuorojen osalta. Yrittäjä ei tietenkään pidä tästä asiasta. Olisi parempi, että kaikki kannattavat linjat saisi pitää suoraan itsellään ja osallistua kilpailutuksiin muista linjoista omilla taksoilla. Yrittäjää ei voi myöskään mitenkään syyllistää tästä asiasta. Yrityksen tehtävä ei ole olla hyväntekeväisyysjärjestö.

Jo nykyinen tilanne on suuri haaste kaupungin liikennepalveluille, kun valtaosa vuoroista onkin yhtäkkiä järjestettävänä omin voimin tiedotusvastuineen jne. Koulukuljetuksilla tulee olemaan näkemykseni mukaan olennainen osa kaupungin joukkoliikenteen onnistumisessa tai epäonnistumisesta tulevaisuudessa. Ne on pakko järjestää ja toisaalta perusopetuksen kuluihin saadaan valtiolta rahaa. Mitä enemmän saadaan työmatkaliikennettä ja muuta liikennettä yhdistettyä koulukuljetuksien kanssa, niin sitä edullisempaa ja toimivampaa on joukkoliikenne Salossa. Tehtävä ei ole helppo ja vaatii onnistuakseen erinomaiset suunnittelijat ja lisäksi organisaation sisällä toimivaa yhteistyötä yli hallintorajojen. Tämä on perinteisesti ollut kuntaorganisaatioiden kompastuskivi. Mutta eihän meillä Salossa?

 

Perniön keskustan kouluihin suunnitellaan muutoksia

Syksy etenee koulumaailmassa vauhdilla ja syysloma lähestyy. Uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön sekä lukion että perusopetuksen puolella. Uusi opetussuunnitelma on asettanut uusia vaatimuksia opetustiloille. Erilaiset oppimistyylit vaativat erilaisia oppimisympäristöjä. Perniössä oppimistilojen nykyaikaistaminen on hyvässä vauhdissa. Perniön lukion muutto yhteiskoulun tiloihin muutama vuosi sitten on ollut oikea ratkaisu. Muutto on ollut sekä taloudellisesti että pedagogisesti erinomainen ratkaisu. Koulurakennukseen on saatu uusia oppimistiloja ja kouluviihtyvyys on hyvinvointiprofiilin mukaan erinomaisella tasolla. Tänä syksynä yhteiskoulun tilojen muuntamista jatketaan luopumalla perinteisestä kielistudiosta ja ATK- luokasta. Aika on ajanut molempien ohi.

Perniön lukion vanha koulurakennus on pikku hiljaa tullut ”tiensä päähän”. Opetuslautakunnan hyväksytty talousarvio pitää sisällään positiivisia viestejä Perniön koulujen tulevaisuuden suhteen. Kirkonkylän koulun kauan kaivattu remontti on budjetoitu alkavaksi ensi vuoden aikana. Näin sivusta seuranneena on voinut vaan ihmetellä miksi kaupunki on reagoinut niin hitaasti koulun remonttitarpeeseen.  Itse remonttiin on varattu yhteensä kolme miljoonaa euroa vuosille 2018 ja 2019. Lautakuntien talousarvioesitykset eivät kaikki varmasti mene sellaisenaan läpi, mutta Kirkonkylän koulun remonttia ei voida enää siirtää. Samassa yhteydessä on tarkoitus tehdä sellaiset käsityötilat Kirkonkylän koulun yhteyteen, joita voi käyttää myös Perniön yhteiskoulu, kun vanhan lukion yhteydessä olevat nykyiset tilat poistuvat. Perusopetuksen osalta kotitalousluokka on tarkoitus siirtää yhteiskoulun tiloihin taloussuunnitelman mukaan vuonna 2020. Tämän jälkeen perusopetus ei enää tarvitsisi vanhan lukiorakennuksen tiloja.

Yhteiskoulu on tällä hetkellä käytännössä täynnä, koska opiskelijoita on yhteensä 283(yhteiskoulu 206, lukio 77). Oppilasmäärät tulevat ennusteiden mukaan laskemaan myös Perniössä tulevina vuosina – lähivuosina kuitenkin hyvin maltillisesti.