Kaupunkikehityksen talousarvio – paatti vuotaa

Kaupunginhallituksella on varmasti pohdittavaa tänä syksynä kaupunkikehityslautakunnan talousarvioesityksen kanssa. Nostan tässä kirjoituksessa esiin muutamia perussyitä, miksi lautakunta päätyi esittämään hallitukselle 3,3M€ korkeampaa rahanmenoa vuoden 2016 tilipäätökseen verrattuna.

Aivan ensiksi on aloitettava joukkoliikenteessä. Tilanne on kaupungin sekä käyttäjien kannalta surkea. 2/3 alueen linja- autovuorotarjonnasta siirtyi vuoden aikana kaupungin vastuulle aikaisemman 1/7 osan sijaan. Nykyinen palvelutaso nostaa kustannuksia 1,8M€ vuoden 2016 tasoon verrattuna. (600 000 -> 2400 000€) Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet on hyväksytty 8.11.2016. Salon joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 2017_2020 oppaasta voi kukin katsoa miten vuorot omaan suuntaan on tarkoitus järjestää. Alueellinen tasa- arvo on huomattavan tärkeä asia ja se korostuu joukkoliikennejärjestelyitä pohdittaessa.

Liikennepalveluiden henkilömitoituksen osalta ollaan erittäin huolissaan lisääntyvistä työtehtävistä nykyisellä henkilöresurssilla. Tämän vuoksi vahvistukseksi esitetään vuoden määräaikaista tehtävää liikennesuunnittelijan nimikkeellä. Jo pelkkä koulukuljetusten organisointi on valtavan iso urakka suurten etäisyyksien kaupungissa. Viisaalla vuorosuunnittelulla pystytään saamaan aikaan myös säästöjä yhdistäessä kaupungin vuoroja koulukuljetusten kanssa.

Tilapalveluiden osalta esittelyteksti kertoo olennaisen heikosta tilanteesta:”Useissa Salon kaupungin kiinteistöistä on viime vuosien aikana ilmennyt erilaisia sisäilmaan
liittyviä ongelmia. Huomattava osa tilapalvelujen esimiesten työajasta kuluu nykyisin erilaisten sisäilmaan liittyvien epäilyjen ja ongelmien parissa. Kiinteistöjen vuosikorjausten suunnitteluun, toteutusten organisontiin ja huoltotoimenpiteiden valvontaan jää huolestuttavan vähän aikaa. Tämän pitäisi olla kuitenkin ensiarvoisessa asemassa, jotta voitaisiin huolehtia kiinteistöjen kunnossapidosta ja näin ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä.”  Ilmanvaihtoaikaa pyritään lisäämään, joka on hyvä signaali. Tällä hetkellä tuntuu, että kaikki tässä kaupungissa ovat samaa mieltä siitä, että koneita ei sammuteta, mutta rahan löytyminen budjeteista on ongelma.

Investointipuolella rakennusten osalta suurimmat satsaukset tehdään yllättäen sisäilmakorjauksiin. Moision koulun korjauksien(550 000€) lisäksi sisäilmakorjauksiin varataan merkittävä summa(600 000€) vuoden aikana tehtäviin korjauksiin. Salon asfalttipäällysteet kaipaavat kipeästi korjaamista. Ensi vuoden aikana tätä korjausvelkaa on tarkoitus lyhentää päällystämällä katuja 700 000€ raamissa. Tarkempia esityksiä voi lukea kaupunkikehityslautakunnan pöytäkirjasta tai esityslistan yhteydessä olevasta talousarvioesityksestä.

Summa summarum: Kaupunkikehityksen taloushaasteet ovat suuret. Liikennepalvelut tulevat viemään huomattavasti enemmän rahaa jo nykyisen palvelutason mahdollistamiseksi. Rakennusten ylläpito on huolestuttavalla tasolla ja sisäilmaongelmat ovat yleisiä. Nämä kaksi asiaa ovat jo sinänsä erittäin ikäviä meille kaupunkilaisille. Kouluja ja päiväkoteja käyttää päivittäin n. 8300 kaupunkilaista ja henkilöstö päälle. Näitä ongelmia lähdetään ratkaisemaan kuluvalla kaudella. Täytyyhän se myöntää, että kyllä meillä Salossa on valtaosa asioista erittäin hyvin. Täytyy nyt kuitenkin muodon vuoksi mieluummin korostaa näitä ongelmakohtia, ettei kenelläkään tulisi sellaista tunnetta, että mihin meitä poliitikoita oikein tarvitaan :).

Allekirjoittaneeseen saa olla yhteydessä kaikkiin kaupungin asioihin liittyen. Sisäilma- asioiden osalta työni alkaa koordinoivassa sisäilmatyöryhmässä.

arttu.karhulahti(at)salo.fi

Uusia luottamustehtäviä valtuustokaudelle

Sain ilahduttavan puhelun Salon nuorisovaltuuston puheenjohtajalta Toni Raitaselta. Minut oli valittu nuorisovaltuuston kummivaltuutetuksi. Mielessäni on useita eri yhteistyökuvioita salolaisten nuorten asioiden edistämiseksi. Mukavaa päästää toimintaan mukaan. Olennaisin kysymys itselleni on nuorisopalveluiden alueellinen tasa- arvo. Nuorille tulee taata hyvät harrastusmahdollisuudet ympäri kaupunkia. On myöskin syytä muistaa, että kaikki nuoret eivät harrasta intohimoisesti liikuntaa. Myös heille tulisi kehittää vapaa- ajan mahdollisuuksia.

Toisena uutena luottamustehtävänä minut valittiin kaupungin koordinoivan sisäilmatyöryhmän jäseneksi kaupunkikehityslautakunnan edustajana. Tällä saralla riittää myös tehtävää. Hivenen itseäni arvelluttaa harva kokousrytmi(2x vuodessa), mutta katsotaan minkälainen rooli ryhmälle on tarjolla.

Haista home!

SSS 2.9. uutisoi Märynummen koulun sisäilmaongelmien jatkumisesta, kun koulua on käyty nyt muutama viikko. Uutinen on erittäin surullinen ja herättää tietysti inhimillisen kysymyksen – ovatko kaupungin toimet olleet puutteellisia ongelman hoidossa?

Koulumaailmassa on käynnissä suuria pedagogisia uudistuksia ja oppimista pohditaan eri näkökulmista kuin aikaisemmin. Kaksi tärkeintä asiaa ovat kuitenkin turvallisuus ja terveellisyys. Koulun TÄYTYY olla turvallinen ja terveellinen. Koulujen turvallisuuteen on panostettu päivittämällä turvallisuussuunnitelmia, lisäämällä valvontakameroita ja lukitsemalla ovia. Koulujen terveellisyyteen panostetaan tekemällä säännöllisiä tarkastuksia, kirjataan puutteet ylös ja tehdään korjaussuunnitelmia.

Kaikilla toimijoilla on ollut varmasti hyvä tahto hoitaa asioita hyvin Salon kouluissa, mutta toimet terveellisen hengitysilman kanssa ovat olleet kerrassaan riittämättömät. Laurin koulun tilanne on vielä varmasti kaikkien muistissa. Monet henkilöstön jäsenet altistuivat homevaurioille niin pahasti, että eivät kykene työskentelemään tänä päivänäkään täysipainoisesti uudelleen sijoitetuissa kouluissaankaan. Tämä kertoo myös sen, että meillä on laajamittaisia sisäilmaongelmia nykyisessä kouluverkossamme.

Märynummen tilanne on todella erikoinen. Alakerta ja yläkerta ovat kelvottomia, mutta keskikerroksessa pyritään olemaan paineistusten avulla. Oireet ovat kuitenkin jatkuneet. Kuka on se henkilö joka tulee ja puhaltaa pelin poikki? Viime vuosina on käyty oikeudenkäyntejä, joissa kunta on joutunut maksajaksi riittämättömien toimiensa vuoksi sisäilmaongelmiensa kanssa.  Yläkerrassa ja alakerrassa on ilmassa syöpävaarallisia yhdisteitä, mutta kyllä siellä keskellä pärjätään? Onko sisäilmatyöryhmä miettinyt tämän asian nyt aivan loppuun asti? Oppimisympäristöselvitys tuonee varmasti selvyyttä koulun tulevaisuuteen, mutta odottavan aika on taatusti pitkä!

 

 

Joukkoliikennekatastrofi

Kaupunkikehityslautakunnan kokous käytiin erittäin hyvässä hengessä Villa Merissä eilen. Listalla oli todella haastavia asioita, joihin virkamiehet hakivat evästystä meiltä luottamusmiehiltä. Käsiteltävinä asioina oli mm. talousarvio vuodelle 2018 sekä joukkoliikenteen järjestämismalli.

Talousarvion puolella oli tärkeää kuulla, että tilahallinto esittää lisärahaa rakennusten lämmityskuluihin yms., jotka lisääntyvät koneellisen ilmanvaihdon pyöriessä säännöllisesti. Tällä säästötoimenpiteellä on säästetty suuri summa rahaa vuoden 2010 jälkeen, kun tähän keinoon turvauduttiin. Jonkinlaisen arvion mukaan tuo summa voi olla jopa 2 miljoonaa euroa vuodessa. Tarkkaa arviota asiasta ei kuitenkaan kyetty antamaan. Kohteet ja kiinteistökanta on muuttunut vuosien kuluessa. Tämän säästötoimen vaikutuksia ihmisten terveyteen ja rakennusten kuntoon tuskin kukaan osaa määrittää. Nähdäkseni kaupungissa vallitsee tällä hetkellä yksimielinen näkemys siitä, että mikäli kiinteistössä on käyttöön tarkoitettu jatkuva koneellinen ilmanvaihto, niin se pidetään päällä myös ohjeiden  mukaan.

Toinen suuri budjetissa näkyvä asia on joukkoliikennekatastrofimme. Tässä vielä pieni kertaus mistä asiassa on kyse. Kaupungilla on käytössä joukkoliikennenjärjestämistapana markkinaehtoinen liikenne. Paikalliset yrittäjät ovat irtisanoneet suuren määrän kannattamattomia vuoroja, mikä on aivan ymmärrettävää, koska yritys ei voi olla hyväntekeväisyysjärjestö. Kaupungin on kuitenkin pakko järjestää iso osa kyseisistä vuoroista, koska koululaiset tarvitsevat koulukuljetukset yms.
Kaupungin oman ostoliikenteen lisäys on ollut aivan hurja jo tämän vuoden aikana ja kokonaiskustannusten nousu lienee yli miljoona euroa ensi vuoteen mentäessä jo nykyisellä palvelutasolla. Kun kerran vuoro on sitten pakko järjestää, niin järjestetään kilpailutus, jonka voittaa jokin paikallinen toimija, ehkä sama joka on lopettanut juuri kyseisen kannattamattoman vuoron. Kaupunki maksaa siis verorahoistaan nämä kannattamattomien vuorojen ostoliikenteen kustannukset käytännössä kokonaisuudessaan ja kannattavat markkinaehtoiset linjat ajaa yrittäjä omana toimintanaan. Ei hyvä!

Tilanne on nyt kuitenkin mikä on. Liput ovat kalliita käyttäjille ja kustannukset kaupungille suuret. Irtisanomisaika markkinaehtoisilla järjestämisluvilla on 18kk.

Kaupunkikehityslautakunta evästi virkamiestä jatkamaan prosessia järjestämistavan muutoksesta sekä esittämään edullisempia lipputuotteita kaupungin ostoliikenteen vuoroille, joiden avulla pystytään takaamaan toisen asteen opiskelijoiden(max 10km koululle) sekä työssäkäyvien perusliikenne kohtuullisilla lippuhinnoilla.

Jo nykyisen järjestelyn hintalappu on suuri ja lautakunnan lisäys tulee vielä nostamaan kustannuksia toteutuessaan. Pahoittelut etukäteen, toivoisin että olen ymmärtänyt edellä mainitun tilanteen jotenkin väärin, mutta pahaa pelkään että asia on juuri näin. Erityisen pahoillani olen alueellisesta epätasa- arvosta, joka on kohdistunut kuntalaisiin tässä joukkoliikenneasiassa. Kaupunginosasta riippumatta veroprosentti on kaikille sama. Palveluverkossa mennään jo hälyyttävässä eriarvoistumistilanteessa. Valtuutetuilla on todella pohdinnan paikka, mitä tälle kehitykselle tehdään.

Omalta osaltani tulin nimetyksi sisäilmatyöryhmään kuluvaksi valtuustokaudeksi. Silläkin saralla riittää töitä.

 

 

Ilmanvaihdot kuntoon – mitä tarkoittaa käytännössä?

Terveiset sateiselta Pohjanmaalta, missä laitumet ovat vähän laajempia kuin naapurilla ja puheetkin sen mukaisia.

Vs. Kaupunkikehitysjohtaja Ari Vainio totesi kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa, että pyrkimyksenä on, että koneellinen ilmanvaihto on 24/7 päällä, jolloin säädetään ilmanvaihdon voimakkuutta käyttäjämäärien mukaan. Olen myös kuullut, että uusi kaupunginjohtaja Lauri Inna on vs. kaupunkikehityspäällikön kanssa samoilla linjoilla.

Minun johtopäätökseni asiassa on se, että säästötoimena käytetystä koneiden sammuttamisesta luovutaan. Ratkaisu on ainoa oikea. Ratkaisu ei ole tietenkään yksinkertainen. Suurin ongelma on mielestäni se, että oikein kenelläkään ei ole tarkkaan tiedossa, että kuinka paljon kustannukset lisääntyvät jatkuvalla ilmanvaihdolla. Tilanne on rakennuskohtainen ja liittyy toki myös talven sääolosuhteisiin. Asia täytyisi kartoittaa mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman tarkasti, koska vaikutus olisi erittäin tärkeää tietää esimerkiksi tulevissa kouluverkkokeskusteluissa. Mahtaako tähän olla muuta keinoa, kuin tarkkailla tilannetta yhden vuoden ajan laitteet toiminnassa? Kaikki muut arviot tuntuvat olevan niin kaukana toisistaan, ettei niihin voi luottaa. Esim. oman yksikköni kohdalla on arvioitu kustannusten nousevan 1000€ – 200 000€ lähteestä riippuen. Luotettavimpana pitämäni taho on arvioinut kustannusten nousun olevan luokkaa 50000€. Kun koko vuoden budjetti on n. 2,8M€, niin kustannusten nousu olisi n. 1,7%.

Teknisen toimen kannalta talouskysymyksen ei pitäisi olla oleellinen, koska tekninen toimi laskuttaa sisäisesti yksiköitä käyttökustannuksien mukaan. Toisin sanoen paine budjeteissa tulee kohdistumaan nimenomaan palvelualuiden budjetteihin, esim. lasten ja nuorten palveluiden, koulujen kohdalla.

On ollut hienoa huomata, että asenneilmapiiri ongelmia kohtaan on muuttumassa Salossa. Olen jopa kuullut johtavien virkamiesten keskustelevan avoimesti näistä ongelmista. Uskon vahvasti, että palvelualueet arvottavat terveelliset olosuhteet todella korkealle. Budjetin paikkaajaksi ei löydy palvelualueilla mitään pikavoittoa, mutta järkevät rakenteelliset muutokset ovat välttämättömiä.

Otetaan esimerkiksi hypoteettinen tilanne, jossa kaksi koulua toimii eri koulurakennuksissa, molemmat rakennukset ovat vajaakäytössä. Toisen rakennuksen ilmanvaihdosta johtuvat lisäkustannukset ovat 10 000€/ vuodessa ja toisessa 200 000€ vuodessa. Oppilaat mahtuisivat sama kumpaan rakennukseen. Uskoisin, että ilmanvaihdon kustannuksilla olisi oleellinen merkitys kouluverkkokeskustelussa tällaisessa tilanteessa.

 

 

Kaupunkikehitystä

Ensimmäinen kaupunkikehityslautakunnan kokous pidettiin tänään. Listalla oli lukuisia mielenkiintoisia asioita. Asioita käsiteltiin sekä virkamiesten, että luottamushenkilöiden toimesta erittäin hyvässä ja rakentavassa hengessä.

Paljon keskustelua herättänyt Länsirannan asemakaavan muutosluonnos hyväksyttiin ilman muutosesityksiä.

Paljon huolta herättänyt Perniön liikuntahallin vesivahinko johtuen automaation pettämisestä osoittautui pelättyä pienemmäksi vahingoksi. Koko lattiaa ei Ari Vainion mukaan tarvitse vaihtaa. Toistan näkemykseni siitä, että ”vanhaa” kunnon  vahtimestaria tarvittaisiin myös eteläisessä Salossa.

Sisäilma- asioihin saatiin erittäin lupaavia tietoja. Mikäli oikein käsitin, niin Ari Vainion mukaan tavoitteena on, että kaikissa kiinteistössä, joissa on koneellinen ilmanvaihto, olisi 24/7 koneet päällä, mutta säädöt tehtäisiin käyttäjämäärien mukaan. Tämä on mielestäni ainut oikea ratkaisu. Nykyinen koneiden sammuttaminen esim. yöllä on selkeästi lisännyt ongelmia. Toivottavasti asia saadaan nopeasti kuntoon esimerkiksi Perniön liikuntahallin suhteen.

Tulipa kokouksessa tehtyä Kokoomuksen edustajien kanssa myös lautakunta- aloite liittyen koulukuljetusperiaatteisiin:
Salon erikoisluokilla opiskelee oppilaita, joiden koulukuljetuskustannukset ovat nousseet kohtuuttomasti johtuen uusista liikennejärjestelyistä.
Kuljetuskustannukset kuuluvat heidän lähikoulupäätöksensä mukaisesti huoltajille. Kohtuuton hinnannousu(n. 300 %) on aiheuttanut kuitenkin sen, että osa oppilaista joutuu huoltajien kanssa pohtimaan koulun vaihtoa tai muuttamista pois kotoa vuokra- asuntoon. Huoltajat eivät ole voineet varautua tähän tilanteeseen hakiessaan oppilaalle erikoisluokkapaikkaa. Koulun vaihto on oppilaalle peruskouluiässä yleensä inhimillisesti huono vaihtoehto. Pahimmassa tapauksessa se saattaa vaarantaa koko oppivelvollisuuden suorittamisen. Esitämme, että edellä mainittuja erikoisluokilla opiskelevia oppilaita tuetaan kuljetuskustannuksissa siten, että hinnannousu huoltajalle on kohtuullinen. Tukikustannukset jakautuisivat koulukuljetuskustannuksina erikoisluokkaoppilaiden lähikouluihin.
Esitys ei koske syksyllä tai myöhemmin tulevaisuudessa erikoisluokilla aloittavia oppilaita, koska heillä on ollut tiedossa kuljetuskustannuksien suuruusluokka.

Uskon, että taitavat virkamiehemme keksivät keinon, jolla asia saadaan kohtuullistettua.

Sanna Leivonen kommentoi aloitetta siten, että myös uusia erikoisluokkaoppilaita tulisi tukea. Tätä ei lisätty aloitteeseen, koska asia on oikeastaan lasten ja nuorten palveluihin kuuluva opetuslautakunnan alainen asia. Olisi kyllä hienoa, jos opetuslautakunta kävisi periaatteellisen keskustelun muuttuneessa tilanteessa siitä näkökulmasta, että kohdellaanko oppilaita alueellisesti tasa-arvoisesti erikoisluokkarakenteessamme.

Mopokorjaustilaa etsitään ja asiaan on reagoitu. Nuorisopalvelut näyttelee isoa roolia tässä asiassa. Ajatus on todella kannatettava ja lupaukseni sponsoroinnista on edelleen voimassa, kunhan tilat ja valvonta vaan järjestetään.

Jarkko Anttila esitteli myös lautakunta- aloitteen liittyen Salo- hallin äänentoistoon. Onhan se kyllä surkea… Aloitteessa oli todella nähty vaivaa ja suunniteltu tajunnat räjäyttävä äänimaailmarakenne tapahtumiimme. Näinä niukkoina aikoina jäi mietityttämään hankkeen kustannusarvio 59 000€.  Jarkko Anttilalla oli myös mukanaan ”edustavaa” kuvamateriaalia Salon kaupungin keskustan ilmeestä. Sanoisin niiden perusteella näin, että kaupunkikehityslautakunnalla on paljon työtä edessään koko keskustan kehittämisen näkökulmasta.

Näillä mietteille eteenpäin. Toivottavasti juhannussäät suosivat.

 

 

Vain yhden numeron tähden

Puhelin soi tänään rehtorin toimistolla yllättävän tiheään tahtiin. Yhteishaun tulokset olivat saapuneet opintopolkujärjestelmään ja huolestuneet opiskelijat sekä huoltajat kyselivät asian perään. Muutamilla salolaisilla opiskelijoilla oli käynyt erittäin ikävä tilanne. He olivat laskeneet keskiarvon väärin ja kuvitelleet sen ylittävän lukioiden keskiarvorajan(7,0). Tänä keväänä Salon lukioihin oli paljon hakijoita, joten kaikille lukioon haluaville ei riitä opiskelupaikkaa.

Koulun kannalta, mikäli aloituspaikkoja on jäljellä, voitaisiin hyvin ottaa sisään opiskelija myös esim. keskiarvolla 6,92. Lukiossa opiskelumotivaatio korostuu entisestään eikä opiskejoilla joiden keskiarvot ovat 6,92 ja 7,0 ole käytännön eroa akateemisissa taidoissa. Salossa nuorisotakuu toimii erinomaisesti. Mahdollisuuksia lisää vielä perustettu kymppiluokka. Lähes jokaiselle nuorelle löytyy toisen asteen koulutuspaikka. Perniön yhteiskoulusta yksi oppilas ei saanut vielä yhteishaussa opiskelupaikkaa, mutta täydennyshaussa sellainen kyllä löytyy, muttei välttämättä toivomalleen alalle.

Meillä Perniön yhteiskoulussa muutama opiskelija huomasi keväällä saman tilanteen numeroiden kanssa, että keskiarvo ei aivan riittäisi lukioiden rajaan. Heidän kohdallaan tehtiin opinto- ohjaajan johdolla ja aineenopettajien tuella opiskelusuunnitelmat numeroiden korottamiseen. Korotukset onnistuivat.

Opetuslautakunnan määrittämä keskiarvoraja on hyvä, mutta näkisin siinä mielelläni pienen lisäpykälän. Mikäli lukiolla on aloituspaikkoja jäljellä, niin lukion rehtori voisi harkintaa käyttäen ottaa opiskelijan kouluun alemmallakin keskiarvolla täydennyshaun yhteydessä. Tämä olisi taloudellisesti ja erityisesti inhimillisesti kannatettavaa. Lukio on monelle opiskelijalle valtavan kasvun paikka. Kun motivaatio on kunnossa, niin siihen kasvuun kykenevät lähes kaikki!